บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ด้วยความมุ่งมั่นผลิต และนำเข้าเคมีเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง ได้แก่ เคมีคูลลิ่ง / น้ำยาป้องกันตะกรันสำหรับดูแลระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling-Chiller), เคมีบอยเลอร์ เพื่อดูแลระบบหม้อไอน้ำ (Boiler), Condensate, Reverse Osmosis (RO), Softener, ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ Ecotech ยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การออกแบบติดตั้ง ระบบกรองน้ำใช้, ระบบ Sand filter, Carbon filter, Reverse Osmosis (RO), Demineralization (DI) , ระบบประปา, ระบบน้ำดื่ม และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจให้บริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน (Laboratory) ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยวิเคราะห์คุณภาพต่าง ๆ ของน้ำใช้ น้ำดื่ม และน้ำเสีย ทั้งด้านเคมีและชีวภาพ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทีมงานวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ

Ecotech Water Systems Limited

Established in the year 2545 B.E. (2002 A.D.), Ecotech Water Systems Limited is dedicated to manufacturing and importing chemicals to efficiently control the quality of water. We specialize in chemical cooling agents and anti-scaling solutions for Cooling-Chiller systems, chemical boilers for Boiler systems, Condensate, Reverse Osmosis (RO), Softener, water supply systems, and wastewater treatment systems, among others.

Additionally, Ecotech also engages in the business of designing and installing water filtration systems, such as Sand filters, Carbon filters, Reverse Osmosis (RO), Demineralization (DI), water supply systems, drinking water systems, and wastewater treatment systems, led by our experienced team of engineers.

Currently, we have expanded our services to cater to private laboratory facilities, following the industrial standards set by the Department of Factories. Our laboratory analyzes the quality of various types of water, including drinking water and wastewater, covering both chemical and biological aspects. Furthermore, our team of engineers, scientists, and consultants from reputable state universities offers expert advice on wastewater treatment systems.

 

บริษัท อีโคเทค วอเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด

เลขที่ 20 ซอยเคหะร่มเกล้า 74 แยก 6 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240


 

Ecotech Water Systems Co., Ltd.

20 Soi Kheharomklao 74 Yaek 6, Ratphatthana, Saphansung, Bangkok 10240


 

Tel: 02-108 6468-9, Fax: 02-061 2809

Mobile:  086-395-1645,  086-340-8368

e-mail: ecotech@ecotechthailand.com